Zpracování osobních údajů

 

Vážení zákazníci, 

dne 25.5.2018 vstoupila v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a proto Vás chceme informovat, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracovávání a jak je můžete uplatnit.

1. Identifikační údaje správce a odpovědné osoby

Správcem osobních údajů je společnost LUXERA s.r.o., se sídlem Šenkvická cesta 7, 90201 Pezinok, IČO 36443085, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo 29758/B (dále jen „společnost LUXERA“), která zpracovává osobní údaje za níže uvedených podmínek. Společnost LUXERA můžete kontaktovat ohledně informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím e-mailu: info@profisvitidla.cz, nebo telefonicky na čísle 0918 918 232.  

2. Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely:

a.    Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost LUXERA zpracovává:

·        pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet společnosti LUXERA), 

·       pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) také údaje o reklamovaném zboží uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, 

Právním základem zpracování osobních údajů je 

·        v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení GDPR“ a

·       v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností LUXERA je

·          v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro splnění smlouvy o koupi zboží

·          v případě vyřizování reklamací pro účely splnění zákonné povinnosti společnosti LUXERA.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: 

·        společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov,oddíl Sro, vložka číslo 19299/P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro e-shop, 

·        společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako správce poskytující seo a jiné marketingové služby související s optimalizací e-shopu,  

·        dále kurýrní a doručovatelské společnosti 

·        orgány státní a finanční správy, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti LUXERA.

Osobní údaje se zpracovávají po dobu plnění smlouvy o koupi zboží a po dobu záruční lhůty na dodané zboží.

b.    Prodej zboží mimo nabídku e-shopu / prodej v kamenné prodejně

Společnost LUXERA zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné na základě žádosti zákazníka o nákup zboží, které není v nabídce e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy o koupi zboží a po dobu záruční lhůty na dodané zboží.

c.    Nezávazná objednávka zboží / cenové nabídky

Společnost LUXERA zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží / zpracování cenové nabídky následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce / cenové nabídce.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží / zpracování cenové nabídky.
Osobní údaje se zpracovávají v době od podání žádosti o nezávaznou objednávku / cenovou nabídku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky / cenové nabídky. 

d.    Registrace a provoz internetového obchodu

Společnost LUXERA zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro zabezpečení registrace v e-shopu a provoz e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:

·     společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov,oddíl Sro, vložka číslo 19299/P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro e-shop,

·      společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako správce poskytující SEO a jiné marketingové služby související s optimalizací internetového obchodu.
Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání registrace v internetovém obchodě.

 e.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost LUXERA zpracovává pro účely telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
 
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického rozhovoru článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro poskytování podpory. 

 Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:

·        společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov,oddíl Sro, vložka číslo 19299/P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro e-shop,

·        společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako správce poskytující SEO a jiné marketingové služby související s optimalizací e-shopu, 

Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání záruční lhůty zakoupeného zboží.

f.    Řešení stížností zákazníků

Společnost LUXERA zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom, jakým způsobem zákazník stížnost podal, jakož i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro vyřešení stížnosti zákazníka.
Osobní údaje se zpracovávají po dobu, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

g.    Soutěže na Facebooku

Společnost LUXERA zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně i označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

h.    Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost LUXERA bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu subjektu údajů a údaje, které ji subjekt údajů sám v průběhu komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností LUXERA je nezbytné pro poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby nezbytné pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

i.    Uplatnění nároků společnosti LUXERA

Společnost LUXERA zpracovává pro účely uplatnění nároků společnosti LUXERA následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné pro podání žaloby společností LUXERA, údaje uvedené v žalobě proti společnosti LUXERA, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájením zájmů společnosti LUXERA.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti LUXERA. Oprávněným zájmem společnosti LUXERA je přitom ochrana jejího majetku, ale i ochrana proti nedůvodnému uplatnění nároků vůči společnosti LUXERA.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a další odborní poradci jako správci.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a po dobu promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti LUXERA uplatněny nároky, nebo během které společnost může uplatnit své vlastní nároky.

j.    Plnění zákonných povinností společnosti LUXERA

Společnost LUXERA zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) pro účely plnění zákonných povinností společnosti LUXERA.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách). Zpracování osobních údajů společností LUXERA je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností společností LUXERA.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správci.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

3.    Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domnívá, že jsou přímo porušena jeho práva stanovená Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva může subjekt údajů uplatnit kontaktováním společnosti LUXERA:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.
d).   Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je zejména Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy. 

 

Platobne metody