Zpracování osobních údajů

Informace k zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

dne 25.5.2018 vstupje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR"), a proto Vás chceme informovat jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaké máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

1. Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost PROFISVITIDLA.CZ, se sídlem J. Palacha 118/12, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO 037 967 10, zapsaná Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 86826 (dále jen "společnost PROFISVITIDLA.CZ"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Společnost PROFISVITIDLA.CZ můžete kontaktovat v souvislosti s informacemi ke zpracování osobních údajů prostřednictvím emailu: info@profisvitidla.cz, nebo telefonicky na čísle 511 146 642.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává:

(I) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka , datum připsání úhrady na účet společnosti PROFISVITIDLA.CZ),

(Ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci,

Právním základem zpracování osobních údajů je

(I) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a

(Ii) v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je

(I) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží

(Ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti PROFISVITIDLA.CZ. 

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

• společnost Petr Josífek, účetní kancelář, J. Palacha 118/12, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 614 151 62, jako dodavatel účetních služeb
 
• společnost CHIRASYS, spol. s ro, se sídlem nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 1702 / R jako dodavatel IT systému pro skladové a ekonomické hospodářství a pokladní systém
 
• společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, Vložka číslo 19299 / P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro eshop,
 
• společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569 / 2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako provozovatel poskytující seo a jiné marketingové služby související s optimalizací eshopu,
 
• dále kurýrní a kurýrní společnosti
 
• orgány státní a finanční správy, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti PROFISVITIDLA.CZ.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.
 
 b. Prodej zboží mimo nabídky e-shopu 
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
 
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a běhu záruční lhůty na dodané zboží.
 
c. Nezávazná objednávka zboží / cenové nabídky
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží / zpracování cenové nabídky následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce / cenové nabídce.
 
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží / zpracování cenové nabídky.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku / cenovou nabídku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky / cenové nabídky.
 
d. Registrace a provoz e-shopu
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:
• společnost CHIRASYS, spol. s ro, se sídlem nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 1702 / R jako dodavatel IT systému pro skladové a ekonomické hospodářství a pokladní systém
• společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, Vložka číslo 19299 / P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro eshop,
• společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569 / 2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako provozovatel poskytující seo a jiné marketingové služby související s optimalizací eshopu,
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.
 
e. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
 
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné pro poskytnutí podpory.
 
Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:
 
• společnost CHIRASYS, spol. s ro, se sídlem nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 1702 / R jako dodavatel IT systému pro skladové a ekonomické hospodářství a pokladní systém
 
• společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, Vložka číslo 19299 / P, jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro eshop,
 
• společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Jankovcová 1569 / 2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapsaná v živnostenském rejstříku jako provozovatel poskytující seo a jiné marketingové služby související s optimalizací eshopu,
 
Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.
 
 
f. Řešení stížností zákazníků
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.
 
g. Soutěže na Facebooku
 
Společnost PROFISVITIDLA.CZ zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.
Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).
 
h. Poskytování podpory přes Facebook
 
V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost PROFISVITIDLA.CZ bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností PROFISVITIDLA.CZ je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https: // www .facebook.com / policy.php).
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníků.
 
i.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ
 
Spoločnosť PROFISVITIDLA.CZ spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou PROFISVITIDLA.CZ, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PROFISVITIDLA.CZ je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ. Oprávneným záujmom spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
 
j.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ
 
Spoločnosť PROFISVITIDLA.CZ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PROFISVITIDLA.CZ je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou PROFISVITIDLA.CZ.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
 
3.    Práva dotknutej osoby
 
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti PROFISVITIDLA.CZ:
a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Platobne metody