Vrácení zboží

Spotřebitel je oprávněn v souladu s ustanoveními §12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) může kupující bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne doručení (převzetí) zboží, resp. poslední položky objednávky.

1)   Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží. Vyzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu.

2)   V případě, že spotřebitel nemůže osobně vrátit zboží na adresu našeho odběrného místa, doporučujeme zaslat zboží jako pojištěný balík (neposílejte zboží na dobírku, zásilka nebude převzata), zabalené tak, aby se nepoškodil při přepravě původní obal zboží (na původní obal zboží nepište adresu, poznámky a podobně). Přiměřená péče o zboží musí být zachována. Zboží společně s Formulářem pro odstoupení od smlouvy zašlete zpět následovně:

  • v původním, nepoškozeném obale
  • nepoužité
  • nepoškozené
  • kompletní (včetně příbalových informací, návodů k použití a podobně)
  • společně se zodpovědně a čitelně vyplněnou žádostí o odstoupení od smlouvy

      Toto celé zašlete na adresu provozovny: LUXERA s.r.o., Drevárska 23, 902 05 Pezinok, Slovenská republika (prosím použijte „balík na poštu“).

3)   V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je použité, poškozené a/nebo neúplné, je prodávající oprávněn požadovat od spotřebitele úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

4)   Podle zákona je prodávající povinen vrátit už zaplacenou část kupní smlouvy nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Bankovní účet je třeba uvést v žádosti o vrácení zboží, pokud nebude číslo účtu uvedené, zašle prodávající peníze poštovní poukázkou na adresu objednavatele.

5)   V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží objednaného a zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele (např. na míru)
  • zboží určené a objednané zvlášť u výrobce pro jednoho spotřebitele
  • zboží objednané kupujícím v neobvyklém množství, což je více než 5 kusů od jednoho druhu zboží.

6)   V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (po uplynutí 14 denní zákonem dané lhůty), je možné po předchozí dohodě s prodávajícím zboží vrátit nebo vyměnit. Zboží musí být bez vad a plně funkční, v původním obalu, který nebyl nešetrně otevřený. Kupujícímu je v takovém případě účtován poplatek ve výši 5 % z kupní ceny zboží (u zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, tj. podle zvláštních požadavků zákazníka až do 50 %).

Formulář se žádostí o odstoupení od smlouvy bez udání důvodu najdete v příloze e-mailu zaslaného společně s objednávkou, nebo si jej můžete ještě jednou stáhnout: 

Platobne metody