Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se týkají obchodních vztahů mezi provozovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím.

Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.PROFISVITIDLA.cz je: 
LUXERA s.r.o.,
se sídlem: Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 36443085, DIČ: CZ682308028

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo: 29758/B, oddíl: Sro.

Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží, zpracovanou systémem obchodu www.profisvitidla.cz.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Vyplněná a odeslaná objednávka prostřednictvím systému obchodu www.profisvitidla.cz je návrhem kupní smlouvy, podle které bude realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu. K závazné akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky. Potvrzení proběhne v elektronické formě (e-mailem) ze strany provozovatele s textem "OBJEDNÁVKA POTVRZENÁ".  Po potvrzení objednávky na Vámi zadaný e-mail budou na tento e-mail zasílány také další informace o stavu Vaší objednávky (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodáno apod).

1.     Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.     Objednávka uzavřená s platbou předem se začíná realizovat až po připsání částky na účet společnosti LUXERA, s.r.o.

3.     PROFISVITIDLA.cz si vyhrazují právo na ověření platnosti objednávky v případě vyšší částky. Objednávky nad 8.000 Kč bez DPH mohou být telefonicky ověřovány z důvodu, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na Vaši adresu nebo k chybě u objednaného množství. U objednávek nad 25.000 Kč bez DPH může prodejce vyžadovat zaplacení zálohy až do výše 50 % hodnoty objednaného zboží. 

II. CENA 

Všechny ceny za produkty, služby a poplatky v internetovém obchodě www.profisvitidla.cz jsou uváděny včetně 21% DPH, v měně Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Všechny ceny jsou v okamžiku odeslání a potvrzení objednávky závazné. Platí cena, která je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

1.     Cena zboží je stanovena podle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (např. „akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání uvedenou u výhodné ceny.

2.     Dodatečné slevy poskytované prostřednictvím slevových kupónů budou odečteny při dokončení objednávky v nákupním košíku. Sleva prostřednictvím slevového kupónu je poskytována na celý nákup nebo tak, jak je to na kupónu uvedené.

3.     Součástí ceny není poradenská činnost, dopravné ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Ceny produktů jsou uvedeny bez nákladů na dopravu. K ceně nákupu bude připočten poplatek za dopravu. Ceník poplatků najdete na stránce Doprava a platby.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za objednané zboží zaplatí objednavatel formou, jakou si zvolí v nákupním košíku při dokončení nákupu.

 • Dobírka: 

Kupující zaplatí zboží při jeho převzetí, a to pracovníkovi kurýrní služby nebo zaměstnanci internetového obchodu www.profisvitidla.cz, který po dohodě zboží přiveze a prokáže se průkazem zaměstnance. 

Dobírka je zpoplatněná částkou 49 Kč

 • Platba předem:

Objednavatel může zaplatit za objednávku převodem ze svého účtu na účet společnosti LUXERA s.r.o.: Raiffeisenbank, a.s., Praha CZ 3555000000005014037835 SWIFT - RZBCCZPP

Variabilní symbol při platbě předem: číslo objednávky. 

Částka: Celková částka objednávky (cena zboží a cena dopravních nákladů).

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1.     Místem plnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednavatele uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou.

2.     Součástí dodávky není instalace předmětu plnění! Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetí strany (smluvní prodejce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednavatelem bude zboží připraveno na odběrném místě.

3.     Dodání zboží je uskutečněné jeho předáním objednavateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Dodání zboží zajišťujeme v ČR kurýrní službou podle ceníku Doprava. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu doručení, hmotnosti, rozměrů a množství objednaného zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednavatele dodáním zboží pod odkladnou podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši.

4.     Provozovatel dodá zboží objednavateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Maximálně do 30 dní, pokud není u produktu stanoveno jinak. Objednavatel bere na vědomí, že uvedené termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter.

5.     Objednavatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžadují. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednavateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí o této situaci v pokud možno nejkratší době objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží.

6.     V případě, že objednavatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 20 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednavatelem individuálně. Produkty, u nichž požaduje provozovatel od objednavatele uplatnit podíl na dopravě, jsou označené speciální ikonou.  

7.     Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo uvedením nesprávné adresy objednavatele.

8.     Objednavatel obdrží prostřednictvím e-mailu avízo o odeslání zásilky z obchodu, ve kterém se uvede číslo balíku a přepravní společnost, aby klient mohl v případě potřeby kontaktovat přepravce. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednavatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní název, adresa, telefon)

9.     Při převzetí zboží objednavatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je současně dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je současně objednávkou zboží v písemné podobě. Společně se zbožím obdrží objednavatel daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny.

10.   Společnost LUXERA s.r.o. neodpovídá za poškození zboží po dobu doručování kurýrem. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku při jejím doručení! V případě poškození obalu je nutné sepsat škodu s kurýrem a při reklamaci postupovat podle obchodních podmínek kurýrní společnosti, nebo odmítnout převzetí zásilky z důvodu poškození obalu při přepravě. Kupující je povinen kontaktovat prodávajícího ohledně poškození a nepřevzetí zásilky do 24 hodin. Dodatečné reklamace poškozeného zboží nelze uznat!

11.   Způsob uplatnění reklamace zásilky poškozené při přepravě najdete na stránce Reklamace.

12.   V případě, že objednavatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží (kromě situací poškození zboží při doručení) a zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. když smluvní přepravce nenašel adresáta, neinformoval o uložení zásilky, objednavatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod., provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplacených přepravních nákladů a maximálně ve výši 50 % z celkové ceny objednávky.

13.   Objednavateli, který nepřevzal objednávku, bude zaslána zpráva e-mailem se žádostí o informace, jak dále postupovat s jeho objednávkou. Pro odpověď na tuto výzvu má objednavatel lhůtu 7 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud objednavatel požádá o opětovné zaslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné podle platného ceníku. Opětovné zaslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednavatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

V. DOPRAVA

V současnosti poskytujeme našim objednavatelům dvě možnosti doručení jejich objednávky: 1. kurýrní společnost, 2. Zásilkovna.
U nadrozměrných produktů bude doprava dohodnuta individuálně.

1.     kurýr GLS: 
- při platbě od 1001 Kč (platba předem převodem, při dodání)          ZDARMA
- při platbě do 1000 Kč (platba předem převodem, při dodání)         175 Kč s DPH
- poplatek za dobírku (platba při dodání)                                           49 Kč s DPH  

Objednávku Vám doručí kurýrní společnost GLS v pracovní dny obvykle od 8:00 do 16:00. Předem budete kontaktováni e-mailem i SMS, abyste se mohli dohodnout s kurýrem na době, která Vám nejlépe vyhovuje.

2. Zásilkovna:
- při platbě od 1001 Kč (platba předem převodem, při dodání)          ZDARMA
- při platbě do 1000 € (platba předem převodem, při dodání)           75 Kč s DPH
- poplatek za dobírku (platba při dodání)                                           49 Kč s DPH 

Prostřednictvím společnosti Zásilkovna je možné zaslat balík do max. délky 70 cm a součet všech stran může být max. 120 cm. V případě, že Váš balík dosáhne vyšších rozměrů, budeme Vás o této skutečnosti informovat a dohodneme s Vámi doručení kurýrní společností. Zboží bude na zvoleném odběrném místě uloženo maximálně 7 kalendářních dní.

UPOZORNĚNÍ!: Nepoškozenost a úplnost zásilky zkontrolujte IHNED po jejím převzetí od pracovníka kurýrní služby. Sepište s pracovníkem kurýrní služby zápis o poškození zásilky (budou Vás po naší výzvě kontaktovat). Nepoškozený obal ještě nemusí znamenat, že není poškozený ani křehký obsah!!! Poškození zásilky je nutné nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky. 

VI. STORNO OBJEDNÁVKY 

 • Storno ze strany provozovatele. 
  Provozovatel má právo stornovat objednávku nebo její část, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s objednavatelem nedohodne na náhradním plnění.
  O stornovaní objednávky bude objednavatel informován telefonicky nebo e-mailem, přičemž se provozovatel a objednavatel mohou dohodnout na dodání jiného náhradního zboží. V případě, že byla provedena úhrada kupní ceny nebo její části, budou objednavateli finanční prostředky vráceny do 7 pracovních dnů od oznámení stornování na jím uvedený účet, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak. 
  Internetový obchod profisvitidla.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že nebylo možné objednávku ověřit (chybně zadané telefonní číslo, opakovaně nedostupné telefonní číslo, objednavatel neodpovídá na maily atd.)
 • Storno ze strany objednavatele: objednavatel má právo objednávku stornovat do 2 hodin od přijetí e-mailu s potvrzením o přijetí jeho objednávky na e-mailové adrese: info@profisvitidla.cz nebo telefonicky na čísle 511 146 642. Po tomto termínu může objednavatel objednávku zrušit pouze v případě, že provozovatel nesplní dohodnuté podmínky dodání.
 • Žádost o storno podává objednavatel písemnou formou a to odesláním na e-mailovou adresu info@profisvitidla.cz, přičemž v názvu předmětu zprávy musí být uvedeno STORNO. 

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) může objednavatel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne doručení (převzetí) zboží, resp. poslední položky objednávky. Objednavatel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Objednavatel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží.

Vyzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Bližší podmínky najdete v sekci Vrácení zboží.

Prodávající je zároveň povinen do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu na jím uvedený účet už zaplacenou část kupní ceny za vrácené zboží. 

Před odesláním zboží na naši adresu Vám doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Přiměřená péče o zboží musí být zachována: zboží společně se žádostí o odstoupení od smlouvy zasílejte zpět následovně: 

 • v původním, nepoškozeném obale 
 • nepoužité
 • nepoškozené
 • kompletní (včetně příbalových informací, návodů k použití a podobně)

V případě, že objednavatel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je použité, poškozené a/nebo neúplné, je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu náklady, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. 

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (po uplynutí 14 denní zákonem dané lhůty), je možné zboží vrátit nebo vyměnit po předchozí dohodě s prodávajícím. Zboží musí být bez vad a plně funkční, v původním obalu, který nebyl nešetrně otevřený. Kupujícímu je v takovém případě účtován poplatek ve výši 5 % z kupní ceny zboží (u zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, tj. podle zvláštních požadavků zákazníka až do 50 %), minimálně ovšem 150 Kč.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Na všechna svítidla zakoupená prostřednictvím našeho internetového obchodu www.profisvitidla.cz Vám automaticky prodloužíme záruku až na 3 roky, záruční lhůta začíná plynout ode dne převzetí zboží objednavatelem. Prodloužená záruka se nevztahuje na žárovky zakoupené prostřednictvím profisvitidla.cz, kde platí standardní záruka 2 roky.

Záruční podmínky jsou upravené Reklamačním řádem, který najdete na stránce Reklamace.

Pro účely tohoto reklamačního řádu se reklamací rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží anebo služeb poskytovaných objednavatelům, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Záruční doba začíná plynout převzetím zboží objednavatelem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, potom je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Vada výrobku se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku vlivem jeho běžného používání. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení uznatelnosti reklamace.

UPOZORNĚNÍ: Na žárovky (světelné zdroje), které jsou součástí zakoupeného svítidla a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět výrobce! 

Zboží nabízené v tomto obchodě je certifikované ve smyslu platných evropských norem, dodávané se českým návodem na použití a dokladem o koupi.

Objednavatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladě o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozená nebo zničená, objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamace týkající se případného nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněného doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele.

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil objednavatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznané jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednavateli poskytnuto.

Obrázky uvedené u jednotlivých typů svítidel jsou pouze ilustrační, zakoupené svítidlo se proto může do určité míry lišit od svítidla uvedeného na obrázku.

UPOZORNĚNÍ!: Nepoškozenost a úplnost zásilky zkontrolujte IHNED po jejím převzetí od pracovníka kurýrní služby. Sepište s pracovníkem kurýrní služby zápis o poškození zásilky (budou Vás po naší výzvě kontaktovat). Nepoškozený obal ještě nemusí znamenat, že není poškozený ani křehký obsah!!! Poškození zásilky je nutné nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednavatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 110/2019 sb. Zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby správce zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo jsou potřebné při činnosti správce, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednavatel uděluje správci tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednavatel odvolat kdykoliv písemnou formou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na jehož základě správce jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Objednavatel, který se zaregistroval, si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.profisvitidla.cz v části „Váš účet“.

Objednavatel, který se nezaregistroval, může požádat o kontrolu nebo změnu údajů e-mailem na info@profisvitidla.cz.

Registrací objednavatele a současně žadatele o novinky (tzv. newsletter) objednavatel souhlasí, že může být informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebude přát tyto informace, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit podle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě, nebo žádostí na e-mail info@profisvitidla.cz.

Provozovatel internetových stránek www.profisvitidla.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje použije pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek stanovených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny, ani poskytnuty třetí straně.

Internetový obchod profisvitidla.cz si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadnutí serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zabezpečení souladu společnosti LUXERA, s.r.o. s GDPR, jakož i se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou objednavatelé na stránce  Zpracování osobních údajů.

X. OSTATNÍ

Objednavatel a správce se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

Obsah a design této stránky je chráněn platným autorským zákonem a příslušnými předpisy. Kopírování, publikování a další šíření jakékoli části těchto stránek bez předchozího písemného povolení provozovatele je zakázané a trestné. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednavatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP neodpovídá provozovatel objednavateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti ani za žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánem České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatná nebo nevynutitelná, a to celkově nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbývající části příslušného ustanovení VOP tím nejsou dotčeny.

Všechny právní vztahy vznikající mezi provozovatelem a objednavatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. 

 

Platobne metody